Kontakt

Formularz kontaktu Intergrupy AA Gdańska. Informacje z tego formularza trafiają
do Łącznika ds Internetu. Proszę w szczególności o informacje z Grup AA o wydarzeniach,
zmianach, rocznicach, mityngach spikerskich. Informacje te przekażę szerszemu gronu odbiorców.

JEŚLI CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ. Wejdź na stronę pomocy AA: Anonimowi Alkoholicy mogą Ci pomóc!

    Możesz również wysłać SMS-a na numer kontaktowy Intergrupy:

    SMS – 783 052 885 

    Ten numer służy wyłącznie do kontaktów SMS i raczej nikt go nie odbierze.

    opłata jak za zwykły sms w sieci krajowej, wg taryfy Twojego operatora