Pytania do 51 Konferencji Służb Krajowych AA

Zapraszamy wszystkich członków wspólnoty AA, Grupy, Intergrupy, Regiony do zadawania pytań do 50 KSK AA.

Jeżeli tylko macie taką potrzebę, prosimy o przygotowanie pytań oraz przekazanie ich Zespołowi ds. Przygotowania Konferencji Służby Krajowej. Prosimy o dołączenie do pytań uzasadnienia, czyli podania intencji lub opisu sytuacji, w której dane pytanie się pojawiło. Pytania powinny być czytelne i starannie
opracowane. Prosimy adresatów pytań o podanie swojego adresu, najlepiej
mailowego, abyśmy mogli zwrócić się o ewentualne dodatkowe wyjaśnienia,
celem udzielenia wyczerpującej odpowiedzi.

Prosimy o przesyłanie pytań do 21 września 2021 r. listownie – na adres Biuro Służby Krajowej AA w Polsce, skr. poczt. 243, 00-950 Warszawa 1 bądź w formie elektronicznej- na adres e-mail pytania@aa.org.pl Wszystkie pytania nadesłane po terminie zostaną skierowane do następnej 51 Konferencji Służby Krajowej AA

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.