Modlitwy AA

Boże użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości abym odróżniał jedno od drugiego.

Niech się dzieje wola Twoja, nie moja.

12 x 12. Krok Trzeci


Modlitwa III kroku

Wydanie II s. 54 Wydanie IV s. 63
Boże, ofiaruję siebie Tobie, abyś mnie uformował i uczynił ze mną to, co będzie zgodne z Twoją wolą.

Uwolnij mnie od siebie samego, żebym mógł lepiej spełniać Twoją wolę.

Oddal ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nimi mogło być świadectwem dla tych, którym pośpieszę z pomocą, czerpiąc z Twej Potęgi, Miłości i Twego Pojmowania Dróg Życia.

Dopomóż mi, abym zawsze spełniał Twoją wolę.

Boże, ofiaruję siebie Tobie, bym budował i czynił to, co będzie zgodne z Twoją wolą.

Uwolnij mnie od niewoli własnego „ja”, żebym mógł lepiej spełniać Twoją wolę.

Oddal ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nimi mogło być świadectwem dla tych, którym będę pomagał, czerpiąc z Twojej Mocy, Twojej Miłości
i Twojej Drogi Życia.

Obym zawsze spełniał
Twoją wolę.

 

Modlitwa VII kroku

Wydanie II s. 65 Wydanie IV s. 77
Boże, Stwórco mój, oddaje Ci w posiadanie to wszystko,
co jest we mnie dobre i złe.Modlę się i błagam, abyś raczył usunąć ze mnie wszystkie braki mojego charakteru, które przeszkadzają mi być użytecznym dla Ciebie i mych współbraci.Udziel mi siły, abym od tej chwili czynił Twoją wolę. Amen.
Mój Stwórco, chciałbym oddać Ci teraz całego siebie z tym,
co dobre i złe.Modlę się, abyś teraz usunął ze mnie każdą pojedynczą wadę charakteru, która przeszkadza mi w byciu
użytecznym dla Ciebie i moich bliźnich.Użycz mi siły, jako że teraz będę czynił Twoją wolę. Amen.
Modlitwa XI kroku
Panie, uczyń ze mnie narzędzie Twojego pokoju,
ażebym niósł radość tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje niezgoda;
prawdę tam, gdzie panuje mylny osąd;
wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie gdzie panuje smutek.Spraw, abym zamiast szukać pociechy, pociechą wspierał;
zamiast szukać zrozumienia, zrozumienie okazywał;
zamiast szukać miłości, miłość ofiarowywał.
Albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.

12 x 12. Krok Jedenasty