Mityngi On Line

ZAPRASZAMY na mityngi on line w Intergrupie AA GDAŃSKA

Niniejsza strona nie jest popierana ani zatwierdzona przez Biuro Służby Krajowej ani Służby Światowe AA.
Jest inicjatywą własną Członków AA Intergrupy Gdańskiej, stworzona w ramach niesienia posłania.